socialbasics

Dit is een website over het verband tussen samenwerken en communiceren. [ under construction ]

 

Wat is het verband tussen samenwerken en communiceren? Een antwoord op die vraag zoek ik langs drie wegen. Samenwerken ontwikkelde zich in wisselwerking met communiceren. Hoe verliep die ontwikkeling? Hoe kon dat leiden tot de huidige samenlevingen  en hoe of waardoor wordt een samenleving bestendig of verandert ze? Hoe ontwikkelen individuele mensen zich tot een onderdeel van een samenleving? En dan is een samenvattende vervolg vraag. Wat zie je er van terug in de gesprekken die men al samenlevend voert?

  1. Een samenleving is een geheel van groepen mensen die in allerlei verband min of meer met elkaar samenwerken. Die samenwerking komt tot stand omdat men op vele manieren met elkaar communiceert. Samenwerken en communiceren zijn twee processen die nauw samenhangen. De meeste mensen hebben wel ervaring dat ze hun activiteiten beter op elkaar gaan afstemmen als ze goed communiceren. Omgekeerd is goed contact met elkaar – een klik – iets dat vaak voortkomt uit effectief samenwerken. Maar het vergt inspanning om te begrijpen hoe die twee processen op elkaar in werken of zelfs elkaar versterken?

  2. In allerlei wetenschappen, maar ook in de dagelijkse praktijk, blijken we heel veel te weten zowel van communiceren als van samenwerken. Mij valt op dat het dan al heel gauw over het een of het ander gaat omdat er zoveel over te zeggen valt. Vervolgens blijkt het ook al gauw heel complex. Iedereen heeft wel een idee dat er in een en ander systeem zit, want dat het proces volgens bepaalde regels verloopt. Het kan een voordeel zijn als je begrijpt hoe die regels van eigenlijk zijn. Maar al gauw denkt men erover als twee afzonderlijke systemen van regels voor samenwerken en communiceren enverdwijnt het verband ertussen uit het zicht.

  3. Op deze website wil ik aandacht vragen voor wat het gaat opleveren als we naar de verbindingen zoeken tussen communiceren en samenwerken. Is er misschien een enkel systeem van regels waarmee je beide soorten processen kunt begrijpen. Hoe beinvloeden de twee processen elkaar? Hoe werkt het in de praktijk? (03-03-15: dit is nog erg ambitieus)

  4. Waar mensen samenwerken zie je ze veelvuldig communiceren, en zodra het samenwerken niet goed loopt, zie je het contact met elkaar ook gaandeweg verslechteren. Ze hinderen elkaar communicatief en een gedeeld overzicht over hun eigenlijke werkzaamheden gaat geleidelijk ook verloren. En omgekeerd, als ze de dingen niet vooraf goed met elkaar hebt doorgesproken komt de samenwerking niet goed op gang of valt het resultaat van de samenwerking tegen. We weten dus wel dat er een verband is. Maar kunnen we er iets mee?

  5. Er hebben in het verleden een aantal denkers expliciet naar een enkel systeem van regels voor samenwerken en communiceren gezocht. Hun ideeën wil ik hier samen vatten en in een overzicht plaatsen. Mijn insteek op deze website is deze. Kunnen we het vele dat we weten of vermoeden over samenwerken en communiceren opnemen in een samenhangend verhaal. (kan beter, maar later)

  6. Hoe wil ik te werk gaan? Voorop staat dat we het hier hebben over processen die heel complex zijn. Complexe dingen komen echter niet uit de lucht vallen, ze zijn – vaak langzaam – zo gegroeid. Je kan iets dat complex is soms beter begrijpen als je begint met de vraag hoe de dingen zo uitgegroeid zijn, en waarom juist zo en niet anders. We kunnen vermoeden dat de diersoort “mens” tijdens een evolutie stapsgewijs een en ander heeft uitgevonden. En dat er verband is tussen die stapsgewijze uitgroei en de huidige complexiteit?

  7. Een zevende regel wil ik er pas aan toevoegen als ik de cyclus in deel I goed heb uitgeschreven en daar zeker van ben. Die regel luidt dan: Samenwerken en communicatie ontwikkelden zich haasje over. Ze mochten om de beurt over elkaars rug springen. Vooruitgang op het ene terrein lokte vooruitgang op het andere terrein uit. Om en om. Als die dynamiek ontbreekt heeft dat grote gevolgen. Je ziet het waar mensen succesvolle vormen van samenwerking willen overnemen, maar geen kans zien hun eerdere communicatie gewoontes  daaraan aan te passen. Ze voelen dan wel dat er iets wringt, maar het ontgaat ze volkomen waarin het hem zit. Een nieuwe techniek aanleren is vaak niet genoeg, men moet zich dan ook anders met elkaar verstaan en dat kan vragen om meer persoonliijke aanpassingen aan eerder aangeleerde of zich eigen gemaakte communicatiegewoontes. (deel III)

    Op welke manier wil ik antwoord op bovenstaande vragen krijgen.  index.php?id=33